Teltonika FM1000

Уред за тешки товарни возила

Карактеристики

Хардвер

Софтвер

Побарај Понуда

Краток Опис:

Уред кој лесно се приклучува и има можност за OBD2 информации.

Карактеристики на продуктот:

  • Следење во реално време на вашите возила.
  • Воозможува читање на грешки на мотор на автомобилот.
  • Моментална состојба на мотор ON/OFF.
  • Детекција на движење со помош на шлеп служба.
  • Информации за движење вон работно време.
  • Вградена батерија.

Побарај Понуда: