GPS Уреди

2G

FMB920

Мал и паметен уред за следење со Bluetooth и внатрешна резервна батерија.

2G

FMB110

GNSS/GSM/Bluetooth уред за следење со внатрешни GNSS/GSM антени.

2G

FMB120

GNSS/GSM/Bluetooth уред за следење со внатрешни GNSS/GSM антени и внатрешна батерија.

4G

FMC130

Мал и паметен уред за следење со Bluetooth и внатрешна резервна батерија.

2G

FMB140

GPRS/GNSS уред за следење со функција за читање CAN податоци од борд компјутер.

2G

FMB630

Водечки GNSS/GSM/Bluetooth терминал за напредни апликации.

4G

FMC650

Мал и паметен уред за следење со Bluetooth и внатрешна резервна батерија.

2G

FMT100

Специјален и мал водоотпорен GNSS уред за следење со вграден акцелерометар и жироскоп.

2G

FMC001

LTE/GNSS/BLE приклучи и користи OBD тракер.