2019

Учество на Телематик Конференција во Прага, Чешка