2019

Учество на ПратоФлит Телематик Семинар во Белград, Србија и склучување на партнерски договор