2019

Учество на PratoFleet Телематик Семинар во Белград, Србија и склучување на партнерски договор.