2019

Посета на фабрика Телтоника во Вилниус, Литванија