2022

Учество на Телематик Конференција во Љубљана, Словенија