2020

Учество на онлајн Телематик Конференција (поради Ковид-19 конференцијата во Виена, Австрија е откажана)