2019

Склучување договор со Прато и имплементација на ПратоФлит