2023

Склучување на ГПС Партнерски договор со А1 Македонија