2017

Како бронзен партнер на Teltonika склучи договор за продажба на Teltonika GPS уреди, лиценци за софтвер, Андроид и IOS Teltonika апликации за 2017-2018 година.