Трансфер на домен

Трансфер на домен е бесплатен. Веднаш од кога ќе го добиеме барањето за трансфер на домен заедно со EPP код за авторизација ке биде префрлен. Во барањето штиклирајте ја опцијата за трансфер на домен. 

Физичките лица се должни своерачно да го потшишат барањето за трансфер да го скенират или сликат и да го достават на info [at] diginet.mk. 

Правните лица се должни да стават печат и своерачно да го потшишат барањето за трансфер да го скенират или сликат и заедно со тековна од централен регистар да го достават на info [at] diginet.mk. 

Правните и физичките лица доколку имат може да ги достават барањата со електронски потпис.