GPS Уреди

1-Wire RFID Reader

Главнита функција на уредот е идентификација и авторизација на возачот.

1-Wire RFID Reader

Главнита функција на уредот е идентификација и авторизација на возачот.

1-Wire RFID Reader

Главнита функција на уредот е идентификација и авторизација на возачот.

1-Wire RFID Reader

Главнита функција на уредот е идентификација и авторизација на возачот.

1-Wire RFID Reader

Главнита функција на уредот е идентификација и авторизација на возачот.