Оптичка мрежа

Со најновите технологии во доставувањето на интернетот, Дигинет нуди супер брзина и квалитет. Тоа е најновиот комуникациски протокол, со кој многукратно се зголеми капацитетот на широкопојасниот интернет. Со најнова оптичка технологијата добивате оптички кабел до вашиот дом.

Со понудените два оптички пакети добивате исклучително брз интернет со брзини со неограничен сообраќај до 50 mbps и до 100 mbps. Услугите се достапни само во реони каде што има техничка можност. Опремата е во сопственост на Дигинет. Инсталацијата на услугите се наплаќа по претходно договорена цена.