GPS Diginet Низ Годините

2013

Тестирање на Телтоника GPS уреди

2014

Купување на Телтоника ТАВЛ софтвер за следење возила

2015

Воведување на веб Телтоника решение за следење на возила

2015

Приклучување на првата компанија со над 100 возила

2015

Учество на Телематик Конференција во Софија, Бугарија

2016

Воведување на Андроид Телтоника апликација за следење на возила

2017

Како бронзен партнер на Телтоника склучи договор за продажба на Телтоника GPS уреди, лиценци за софтвер, Андроид и IOS Телтоника апликации за 2017-2018 година

2017

Приклучување на втора компанија со над 100 возила

2018

Учество на Телематик Конференција во Варшава, Полска

2018

Како златен партнер на Телтоника во Варшава е склучен договор за продажба на Телтоника GPS уреди, лиценци за софтвер, Андроид и IOS Телтоника апликации за 2018-2020 година

2019

Склучување договор со Прато и имплементација на ПратоФлит

2019

Посета на фабрика Телтоника во Вилниус, Литванија

2019

Учество на Телематик Конференција во Прага, Чешка

2019

Учество на ПратоФлит Телематик Семинар во Белград, Србија и склучување на партнерски договор

2020

Учество на онлајн Телематик Конференција (поради Ковид-19 конференцијата во Виена, Австрија е откажана)

2021

Приклучување на трета компанија со над 100 возила

2022

Учество на Телематик Конференција во Љубљана, Словенија

2023

Учество на саем за Транспорт и Логистика Скопје

2023

Склучување на ГПС Партнерски договор со А1 Македонија