GPS Diginet Низ Годините

2013

Тестирање на Teltonika GPS уреди.

2014

Купување на Телтоника ТАВЛ софтвер за следење возила.

2015

Воведување на веб Телтоника решение за следење на возила.

2015

Приклучување на првата компанија со над 100 возила.

2015

Учество на Телематик Конференција во Софија, Бугарија.

2016

Воведување на Андроид Телтоника апликација за следење на возила.

2017

Како бронзен партнер на Teltonika склучи договор за продажба на Teltonika GPS уреди, лиценци за софтвер, Андроид и IOS Teltonika апликации за 2017-2018 година.

2017

Приклучување на втора компанија со над 100 возила.

2018

Учество на Телематик Конференција во Варшава, Полска.

2018

Како златен партнер на Teltonika во варшава е склучен договор за продажба на Teltonika GPS уреди, лиценци за софтвер, Андроид и IOS Teltonika апликации за 2018-2020 година.

2019

Склучување договор со Прато и имплементација на PratoFleet.

2019

Посета на фабрика Телтоника во Вилниус, Литванија.

2019

Учество на Телематик Конференција во Прага, Чешка

2019

Учество на PratoFleet Телематик Семинар во Белград, Србија и склучување на партнерски договор.

2020

Учество на онлајн Телематик Конференција (поради Ковид-19 конференцијата во Виена, Австрија е откажана).

2021

Приклучување на трета компанија со над 100 возила.