Slide Сигурно и безбедно складирање на вашите податоци, cloud услуга како и можност за чување на податоци во колокација
Diginet Datacentar

Средина на центарот на податоци

sc-icons-image

2 Кабелски влезови

Електрични кабелски влезови од две различни места.
sc-icons-image

Редунантен систем

Редунантен систем за поддршка
sc-icons-image

Доводи за напојување

Независни (N+1) UPS 230V AC и -48V DC доводи за напојување.
sc-icons-image

Генератор на струја

Автоматски генератор на дизел.
sc-icons-image

Безбедност - аларм

Безбедност пристап - аларм со 2FA
sc-icons-image

Безбедност - камери

Видео надзор до и во центарот
sc-icons-image

Ладење

Двоен систем за ладење
sc-icons-image

Електростатски под

Електростатски под
sc-icons-image

Влажност на воздух

Одржување влажност на воздух
sc-icons-image

Константна температура

Дополнителна опрема за контрола на климата
sc-icons-image

Perfecta систем против пожар

Систем за откривање и спречување пожар Perfecta.
sc-icons-image

Конекција и следење

Систем за следење на параметрите во реално време
sc-icons-image

Електрична потрошувачка

Индивидуално пресметана потрошувачка на енергија
Diginet

Дата центар

Приватни компании, јавни институции, интернет провајдери, телеком провајдери, OTT и добавувачи на содржини, и домашни и странски, може да имаат корист од широк спектар на услуги, вклучувајќи:

20230427_152333

Колокација со поддршка од прво и второ ниво и разновидни опции од 1U до целосна решетка. Центарот за податоци за колокација е домаќин на инфраструктурата: објект, ладење, пропусен опсег, безбедност, додека компанијата обезбедува и управува со компонентите, вклучувајќи сервери, складирање и заштитен ѕид.

20230427_151406

Интернет услуга од Diginet, директно поврзана со Telekom и размена на интернет лоцирана во нашиот центр за податоци, за да обезбедиме брзо, доверливо, ниско-латентно поврзување со сите поголеми мрежи.

Директен пристап до решенијата за облак.

SLA Availability

Parametar Value Guaranteed
Single Power Feed 99,997 Availability in %
Redundant Power Feeds A+B 99,99999 Availability in %
Temperature 20±2 ˚C
Relative Humidity of the Air 50±10 %
Access 24х7х365 h
Response Time 60 min
Дигинет Дата Центар.

Дигинет обезбедува

Услуга и поддршка за клиентите
24x7x365 On-site Monitoring and Support Center (MSC)
Запис за совршен сервис (100 % достапност)
24x7x365 видео надзор
24x7x365 Пристап до клиентите
Услуга за далечински раце и очи (HES) 24x7x365
Приватен паркинг
Практично место за товарење/растовар
Контакт со менаџерот

Галерија