Сигурно и безбедно складирање на податоци, cloud услуга и хостирање сервери на колокација.
Дигинет
Дата Центар

Средина на центарот на податоци

sc-icons-image

2 Кабелски влезови

Електрични кабелски влезови од две различни места.
sc-icons-image

Редунантен систем

Редунантен систем за поддршка
sc-icons-image

Доводи за напојување

Независни (N+1) UPS 230V AC и -48V DC доводи за напојување.
sc-icons-image

Генератор на струја

Автоматски генератор на дизел.
sc-icons-image

Безбедност - аларм

Безбедност пристап - аларм со 2FA
sc-icons-image

Безбедност - камери

Видео надзор до и во центарот
sc-icons-image

Ладење

Двоен систем за ладење
sc-icons-image

Електростатски под

Електростатски под
sc-icons-image

Влажност на воздух

Одржување влажност на воздух
sc-icons-image

Константна температура

Дополнителна опрема за контрола на климата
sc-icons-image

Perfecta систем против пожар

Систем за откривање и спречување пожар Perfecta.
sc-icons-image

Конекција и следење

Систем за следење на параметрите во реално време
sc-icons-image

Електрична потрошувачка

Индивидуално пресметана потрошувачка на енергија

SLA достапност

Параметри
Вредности
Гаранција
Напојување со единечна моќност
99,997
Достапност во %
Редундантнo напојувањe A+B
99,99999
Достапност во %
Температура
20±2
˚C
Влажност на воздухот
50±10
%
Пристап
24х7х365
h
Време на одговор
60
min

Дигинет обезбедува

Галерија