Во 2007 година Дигинет го насочи своето работење во областа на бежични мрежни комуникации и реализираше успешен пилот проект. Овој успех ни овозможи подршка и за имплементирање на сопствена безжична мрежа, односно потребна инфраструктура да станеме регионален интернет оператор за бeзжични телекомуникации. Со досегашната имплементација на најновите безжични технологии Дигинет е веќе позициониран како врвен технолошки лидер на локалниот телекомуникациски пазар.

Во 2009 година Дигинет со својот партнер Инфел-НетПлус воведе фиксна телефонија и понудивме уште еден моќен производ и конкуренција во овој телекомуникациски сегмент. Со тоа Дигинет ја оправда својата стратешка цел и го потврди својот имиџ.

Во 2012 година Дигинет имплементирајќи оптичка технологија и своите безжични комуникациски линкови заменувајќи ги со оптички линкови, понуди и телекомуникациска услуга преку оптичка мрежа.

ДПТУ Дигинет ДОО
ул. Благој Јанков Мучето бб
2400 Струмица
Техничка Поддршка
тел: +389 34 611 611
тел: +389 71 205 075
e-mail: info[at]diginet.mk