• Како да станете корисник на телефонска услуга?

Сe што треба да направите е да се пријавите на еден од нашите контакт телефони и да закажете термин за приклучок за нов МК-ТЕЛ број.  При монтажа на телефонскиот приклучок потребен документ кој треба да го имате е еден валиден документ за лична идентификација лична карта или пасош.

• Задржете го вашиот постоечки број

Вашето префрлување во Дигинет е многу брзо, лесно и едноставно. Сe што треба да направите е да дојдете во просториите на Дигинет и да потпишете барање за склучување претплатнички договор со пренесување број во МК-ТЕЛ.

Дигинет го испраќа барањето до постојниот оператор и во рок од 1 работен ден постојниот оператор се произнесува по барањето.
– По одобрувањето на барањето, Дигинет Ве контактира за закажување на дата за монтажа на фиксната линија. Пренесувањето на бројот во мрежата на Дигинет ќе биде реализирано во рок од 7 работни дена. За административните процедури ќе се погрижи Дигинет.

Потребни документи за физички лица:

  • Еден валиден документ за лична идентификација (лична карта или пасош на носителот на постоечкиот тел број)
  • Последна платена сметка
Пост Пејд, тарифен модел:
post-pejd