Ценовник за клиенти од Општина Струмица и населени места: Ангелци, Банско, Босилово, Водоча, Вељуса, Владевци, Василево, Висока Маала, Борисово, Дабиље, Добрејци, Доброшинци, Дражево, Дрвош, Еднокуќево, Гечарлија, Градошорци, Градско Балдовци, Куклиш, Колешино, Костурино, Моноспитово, Муртино, Нова Маала, Ново Село, Ново Коњарево,Петралинци, Пеперево, Просениково, Радово, Сарај, Самуилово, Сачево, Свидовица, Седларци, Смолари, Сушево, Старо Владевци, Старо Балдовци, Чанаклија, Зубово.

 • Изберете го вашиот пакет

 • Интернет брзина (dn / up)Интернет брзина (dn / up)
 • Вклучен сообраќајВклучен сообраќај
 • Достапен заДостапен за
 • Обврзувачки договорОбврзувачки договор
 • ПриклучокПриклучок
 • Start 24+

 • 500

  денари

 • Интернет брзина (dn / up)До 20 mbps / 5 mbps
 • Вклучен сообраќајНеограничен
 • Достапен заФизички и Правни лица
 • Обврзувачки договор24 месеци
 • Приклучок1000 денари
 • Start 24

 • 600

  денари

 • Интернет брзина (dn / up)До 20 mbps / 5 mbps
 • Вклучен сообраќајНеограничен
 • Достапен заФизички и Правни лица
 • Обврзувачки договор24 месеци
 • Приклучокno
 • Start 12+

 • 540

  денари

 • Интернет брзина (dn / up)До 20 mbps / 5 mbps
 • Вклучен сообраќајНеограничен
 • Достапен заФизички и Правни лица
 • Обврзувачки договор12 месеци
 • Приклучок1000 денари
 • Start 12

 • 640

  денари

 • Интернет брзина (dn / up)До 20 mbps / 5 mbps
 • Вклучен сообраќајНеограничен
 • Достапен заФизички и Правни лица
 • Обврзувачки договор12 месеци
 • Приклучокno
 • Net 24+

 • 680

  денари

 • Интернет брзина (dn / up)До 30 mbps / 10 mbps
 • Вклучен сообраќајНеограничен
 • Достапен заФизички и Правни лица
 • Обврзувачки договор24 месеци
 • Приклучок1000 денари
 • Net 24

 • 780

  денари

 • Интернет брзина (dn / up)До 30 mbps / 10 mbps
 • Вклучен сообраќајНеограничен
 • Достапен заФизички и Правни лица
 • Обврзувачки договор24 месеци
 • Приклучокno
 • Net 12+

 • 750

  денари

 • Интернет брзина (dn / up)До 30 mbps / 10 mbps
 • Вклучен сообраќајНеограничен
 • Достапен заФизички и Правни лица
 • Обврзувачки договор12 месеци
 • Приклучок1000 денари
 • Net 12

 • 850

  денари

 • Интернет брзина (dn / up)До 30 mbps / 10 mbps
 • Вклучен сообраќајНеограничен
 • Достапен заФизички и Правни лица
 • Обврзувачки договор12 месеци
 • Приклучокno
 • Опремата за интернет приклучок ја обезбедува Дигинет и бесплатно ја монтира техничка екипа на Дигинет, по претходно закажан термин за приклучување.
 • Времето на чекање за интернет приклучок се движи од 1-2 работни дена.

Ценовник за клиенти од населени места: Бориево, Турново, Сушица, Секирник, Иловица и Штука

 • Изберете го вашиот пакет

 • Интернет брзина (dn / up)Интернет брзина (dn / up)
 • Вклучен сообраќајВклучен сообраќај
 • Достапен заДостапен за
 • Обврзувачки договорОбврзувачки договор
 • ПриклучокПриклучок
 • Start

 • 600

  денари

 • Интернет брзина (dn / up)До 20 mbps / 5 mbps
 • Вклучен сообраќајНеограничен
 • Достапен заФизички и Правни лица
 • Обврзувачки договор12 месеци
 • Приклучок1000 денари
 • Unlimited

 • 600

  денари

 • Интернет брзина (dn / up)До 20 mbps / 5 mbps
 • Вклучен сообраќајНеограничен
 • Достапен заФизички и Правни лица
 • Обврзувачки договорДоговор на НЕОПРЕДЕЛЕНО време
 • Приклучок2800 денари
 • Net

 • 750

  денари

 • Интернет брзина (dn / up)До 20 mbps / 5 mbps
 • Вклучен сообраќајНеограничен
 • Достапен заФизички и Правни лица
 • Обврзувачки договор12 месеци
 • Приклучок1000 денари
 • Max

 • 1000

  денари

 • Интернет брзина (dn / up)До 20 mbps / 5 mbps
 • Вклучен сообраќајНеограничен
 • Достапен заФизички и Правни лица
 • Обврзувачки договор12 месеци
 • Приклучокno
 • Опремата за интернет приклучок ја обезбедува Дигинет и бесплатно ја монтира техничка екипа на Дигинет, по претходно закажан термин за приклучување.
 • Времето на чекање за интернет приклучок се движи од 1-2 работни дена.