Новости и Промоции
• Бесплатен Веб Хостинг
• Проширување во с. Дедели.
• Проширување во с. Костурино.
• Проширување во с. Дрвош.

Стабилност

Сигурна интернет конекција, 24 часа на ден.

Големи брзини

Сурфајте со големи брзини, од 15mbps.

Неограниченост

Неограничен интернет сообраќај

Техничка поддршка

Професионална техничка поддршка, 24/7.